Abba Ojcze – Zakończenie Rekolekcji Ewangelizacyjnych

287