błogosławiona…

107

Błogosławiona pokora, przez którą Pan nasz zwykłą

świętość mierzy,

błogosławiona tęsknota, co każdego dnia nagli do podróży

na głębię niepoznaną,

błogosławione cierpienie, w którym krzyż sam

modlitwą się staje,

błogosławiona odwaga, bo ufa, nie oblicza, nie kalkuluje

ani się ogląda,

błogosławiona gotowość, co w służbie dla Niego

zapomni o sobie,

błogosławiona słabość, bo w niej, przez Łaskę

moc się doskonali,

błogosławiona nadzieja, co do Emaus każdego dnia

prowadzi,

błogosławiona radość, co pogodne spojrzenie ufnie wznosi

do Nieba,

błogosławione łzy, co zmywają brzydotę myśli i uczynków,

ciemnych niepokoi,

błogosławiona śmierć, co otwiera Ojczyznę Niebieską

i błogosławiona cisza, bo wszystko utuli, uśmierzy i uspokoi…