Historia RAM-u

Ruch Apostolstwa Młodzieży powstał w Duszpasterstwie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej w 1973 roku z inicjatywy ówczesnego ordynariusza Ks. Kard. Karola Wojtyły i zwany był Grupami Apostolskimi. Inspiracją dla Ruchu była nauka Soboru Watykańskiego II. Ukształtował się on w ramach Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej w latach 1972 – 1979. Ruch jest...

Charyzmat

Charyzmat to dar Ducha Świętego, który otrzymuje wierzący, aby służył tym darem wspólnocie. Wśród licznych darów – charyzmatów św. Paweł wymienia zwłaszcza: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23) oraz „mądrość słowa, umiejętność poznawania, wiarę, uzdrawianie, czynienie cudów, proroctwo, rozpoznawanie duchów, dar języków i ich tłumaczenie”...

OSTATNIO DODANE

POPULARNE WPISY

NAJNOWSZE WYDARZENIA