Historia RAM-u

Ruch Apostolstwa Młodzieży powstał w Duszpasterstwie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej w 1973 roku z inicjatywy ówczesnego ordynariusza Ks. Kard. Karola Wojtyły i zwany był Grupami Apostolskimi. Inspiracją dla Ruchu była nauka Soboru Watykańskiego II. Ukształtował się on w ramach Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej w latach 1972 – 1979. Ruch jest...

Statut

Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej – Publiczne Stowarzyszenie Wiernych Kościoła Katolickiego STATUT Erygowano dnia 4 grudnia 2003 roku – Abp Józef Michalik – Metropolita Przemyski (L. 2709/2003) Osobowość prawna na mocy rozporządzenia MSWiA dnia 29 marca 2005 – Dz.U 2005/60 poz. 531 Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 § 1. Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej...

OSTATNIO DODANE

POPULARNE WPISY

NAJNOWSZE WYDARZENIA