Domy modlitwy św. Jana Pawła II

1337

                 Domy Modlitwy św. Jana Pawła II

      Być może nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego , że papież Jan Paweł II był   mistykiem i  przewidział obecne prześladowania Kościoła i świata. Już w 1981 r. w Fuldzie powiedział do Niemców” Musimy przygotować się w niedługim czasie do przetrzymania wielkich rzeczy, które będą od nas wymagać gotowości, nawet utraty życia i oddania całego siebie Chrystusowi  i dla Chrystusa. Ile razy odnowa Kościoła kąpała się we krwi? Tym razem też nie będzie inaczej. Przez moje i wasze modlitwy możliwe jest złagodzenie tej próby, ale nie jest możliwe  odwrócenie jej, gdyż w ten tylko sposób Kościół być może zostanie zbawiony.”

   Podobnie brzmiący przekaz z nieba otrzymała s. Faustyna Kowalska ( Dzienniczek nr 991). Współcześnie  widzimy, że słowa św. Jana Pawła  II , czy siostry Faustyny,  potwierdziły się. Palone są kościoły, bici lub zabijani są księża ,prześladowani chrześcijanie. Często   ludzie za swą wiarę w Chrystusa  oddają swoje życie.

   Stąd też św. Jan Paweł II , dla szczególnej ochrony nas wszystkich , poprzez mistyczkę współczesną Alicję Marię Michalinę powiedział: „ Szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mego imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję. W odpowiedzi na  tę prośbę powstał Internetowy Ruch Katolicki św. Jana Pawła II- Domy Modlitwy św. Jana Pawła II. Być może w naszej parafii znajdą się chętni , by utworzyć  takie Domy.

   Zasady nie są trudne. Każdy może uznać swój dom, rodzinę za „ własność „ św. Jana Pawła II i realizować program modlitewny Domów Modlitwy.  Wystarczy   w dniach rocznicowych tj. 2, 16, 22 każdego miesiąca nawiązujących do pontyfikatu św. JPII odmawiać  przyjęte modlitwy. Są to np. w w/w dni następujące  modlitwy:

 1. Do św. Michała Archanioła” np. Święty Michale broń nas w walce…”
 2. Litania Loretańska
 3. Litania do św. Józefa
 4. Różaniec- 1 dziesiątek lub więcej
 5. Te Deum

Modlitwy dowolne w pozostałe dni miesiąca jako osobisty codzienny, dar dla św.  JPII np.’’ Św. Janie Pawle II módl się za nami  ‘’. 

Formy modlitwy:

indywidualna lub wspólnotowa.                                                                        

Intencje modlitewne:

 1. O światło Ducha św.
 2. Za Ojczyznę, rodziny, młodzież
 3. Powołania kapłańskie i zakonne
 4. Ochronę życia poczętego
 5. Za chorych i opuszczonych
 6. Za dusze w czyśćcu  i konających

Szczegóły na stronie : www.domymodlitwyjp2.pl, zwłaszcza Statut Domów Modlitwy