Ogłoszenia Parafialne –3 Niedziela Wielkiego Postu 15.03.2020 r.

524

Zgodnie z decyzją Organów Państwowych oraz Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski od wczoraj w Mszy św. do odwołania może brać udział do 50 osób. Prosimy o zastosowanie się do tych wskazań !!! 

Wykażmy daleko idącą samodyscyplinę pozostając w domach i nie narażajmy się na złamanie obowiązującego prawa. Zostało ono wprowadzone, aby powstrzymać falę zachorowań i śmierci. Zachęcam w najbliższych tygodniach do pozostania w domu i łączenie się za pośrednictwem radia i telewizji w niedzielnych Mszach św. Bardzo proszę wszystkich o zastosowanie się do zarządzeń wydanych przez naszego Ks. Arcybiskupa, jak również do zarządzeń wydawanych przez władze państwowe i samorządowe, związanych z pandemią koronawirusa. Jest to w naszym, dobrze pojętym interesie, abyśmy uchronili się przed grożącym nam niebezpieczeństwem. Zachęcamy jednakże, aby tym intensywniej modlić się by dobry Bóg zachował nas od wszelkich nieszczęść i zarazy. Czyńmy to w domu, ale i nie lękajmy się wstąpić do świątyni i ofiarować modlitwę w tej intencji. Niech takie wydarzenia nie wywołują w pierwszym rzędzie w nas strachu i paniki, ale pobudzają do żywej wiary i modlitwy.

  1. Msze św. w tygodniu  o 17.00. W sobotę o 16.00.
  2. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenie rozprzestrzenia się wirusa uroczystość odpustowa  ku czci św. Józefa w czwartek zostaje odwołana. Natomiast  o godz. 8.00 Msza św. i wystawienie Najświętszego Sakramentu  do godz. 17.00 i kolejna Msza św. Bardzo proszę, aby w ciągu dnia w miarę możliwości przychodzić przed Najświętszy Sakrament i polecać naszą parafię oraz sprawę pandemii. Zachęcam także do przyjmowania Komunii św. duchowej. To piękna praktyka łączenia się ze Zbawicielem, dla osób, które nie mogą przyjąć Ciała Pańskiego. Na naszej stronie internetowej zamieszczony został artykuł na ten temat.
  3. W piątek w kościele parafialnym o 17.00 Droga Krzyżowa i Msza św.
  4. Zbliża się Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Dzień podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Można odebrać deklaracje duchowej adopcji.
  5. Do nabycia  prasa katolicka. „Niedziela” oraz „Nasza Arka”.
  6. Sprzątającym kościoły dziękujemy za wykonaną pracę. Na piątek po Mszy św. do tej posługi proszeni są kolejni mieszkańcy Kuryłówki z numerów 515 – 519.
  7. Myśl na Wielki Post – „Co dobrego mogę zrobić dla swojej parafii”.
  8. Każdego dnia o godz. 20.30 będziemy z ks. Damianem odmawiali różaniec w intencji o zaprzestanie rozpowszechniania się pandemii koronawirusa, osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę parafian, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.
  9. Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła módlmy się o Boże błogosławieństwo dla nas i naszej parafii. Święty Michale Archaniele… Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami. Św. Józefie módl się za nami.
  10. Zmarła śp. Daria Czerniecka, pogrzeb jutro o 11.00. Zwracam się z prośbą, aby w pogrzebie uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. Polećmy zmarłą Bożemu miłosierdziu. Wieczne odpoczywanie ……