Ogłoszenia Parafialne – 30 Niedziela Zwykła – 27.10.2019 r.

444
 1. Msza św. w tygodniu o godz.17.00, sobota o 16.00.
 2. W piątek wypada 1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze św. – kościół parafialny  o 8.00 i 11.00 z procesją na cmentarz, Ożanna 9.30 z procesją na cmentarz. Panów z Bractwa św. Józefa proszę o przygotowanie procesji.
 3. W piątek pierwszy piątek miesiąca – nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Proszę ze spowiedzi korzystać w tygodniu, aby jak najwięcej z nas mogło w pełni uczestniczyć we Mszy św. i zyskiwać odpusty. W czwartek spowiedź od godz. 16.00. Chorych wyjątkowo odwiedzimy w czwartek. Ks. Damian od godz. 12.00, ks. Proboszcz od godz.14.00. 
 4. W sobotę Dzień Zaduszny. Msza św. Ożanna o 15.00, kościół parafialny o 16.00 najpierw różaniec wynagradzający z racji pierwszej soboty i procesja na cmentarz. Panów z Bractwa św. Józefa proszę o przygotowanie procesji. 
 5. W Uroczystość Wszystkich Świętych, we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych oraz w oktawie wierni mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany jedynie za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pojednania i pokuty, przyjęcie Komunii  św., pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach, które wyznacza Ojciec Święty. W dniach od 1 do 8 XI, odpust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach odpust cząstkowy. 
 6. Wiernych zmarłych wspominanych w „Wypominkach” będziemy polecać codziennie w Koronce do Miłosierdzia Bożego. Również w niedziele jedna z Mszy św. będzie ofiarowana za zmarłych.
 7. Bardzo proszę, aby w wyznaczonym miejscu na cmentarzu czyli na przyczepie gromadzić odpady pochodzenia organicznego tzn. trawę, zwiędłe kwiaty, zwiędłe wieńce bez sztucznych kwiatów. Do kontenerów wrzucamy sztuczne wieńce, sztuczne kwiaty i znicze
 8. W dzień Wszystkich Świętych na cmentarzu podobnie jak w latach poprzednich zbierana będzie kwesta do puszek  – pamiętajmy, że jałmużna gładzi liczne nasze grzechy i wyjednywa miłosierdzie.
 9. Za tydzień w niedzielę pierwsza niedziela listopada – poświęcenie przedmiotów religijnych i zmiana tajemnic. Intencje dla róż  – za zmarłych z naszych rodzin.
 10. Rektorat WSD  składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy złożyli dary z płodów rolnych. Bóg zapłać.
 11. W poniedziałek na godz. 16.00 zapraszamy na zbiórkę ministrantów i lektorów.
 12. W czwartek zakończenie nabożeństw różańcowch,  podczas Mszy św. będzie miał miejsce obrzęd włączenia nowych ministrantów. 
 13. Ze względu na Uroczystości w tym tygodniu nie będzie spotkań formacyjnych.
 14. Jutro Święto św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów.
 15. Do odebrania prasa katolicka „Niedziela”.
 16. Sprzątającym kościoły dziękujemy za wykonaną pracę. W czwartek do tej usługi proszeni są kolejni mieszkańcy Kuryłówki z numerów –  353 a, b, c.
 17. W związku z profanacją w Słonnem w parafii Dubiecko, dziś po każdej Mszy św. jako wynagrodzenie modlimy się śpiewając suplikację ,,Święty Boże”. Również w naszych modlitwach osobistych wynagradzajmy Panu Jezusowi jak również przyjmując w tej intencji Komunię Świętą.
 18. Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła módlmy się o Boże błogosławieństwo dla nas i naszej parafii. Święty Michale Archaniele… Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami. Św. Józefie módl się za nami.