Ogłoszenia Parafialne –5 Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020 r.

567
 1. Dzisiaj  na naszej stronie parafialnej transmitowana będzie suma i Gorzkie Żale. Zapraszamy.
 2. Msze św. w tygodniu  o 18.00, sobota o 17.00.
 3. Przyszła niedziela jest już Niedzielą Męki Pańskiej. Nie będzie poświęcenia palm, nie będzie też zmiany tajemnic różańcowych. Prosimy odmawiać te same tajemnice przez kolejny miesiąc.
 4. W związku z zarządzeniem Metropolity Przemyskiego oraz wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego usilnie prosimy parafian, aby SKORZYSTALI Z DYSPENSY od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i POZOSTALI W DOMACH. Prosimy o skorzystanie z transmisji Mszy świętej w radiu, telewizji lub internecie.
 5. Jednorazowo we Mszy św. lub nabożeństwie może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Jeśli ktoś wejdzie do kościoła i policzy, że jest w nim już 5 osób, prosimy niech wróci do domu.
 6. Do ewentualnego udziału zapraszamy,  jedynie osoby związane z intencją danej Mszy św.
 7. Bardzo prosimy osoby starsze, chore z przewlekłym chorobami nie przychodziły do kościoła aż do odwołania. Ten wirus jest naprawdę groźny i już mutuje atakując także młode i zdrowe organizmy. Natomiast osoby mające odbywać kwarantannę prosimy o daleko posunięte środki ostrożności   i unikanie spotkań z ludźmi.
 8. Spowiedź odbywać się będzie tylko na życzenie. Ci, którzy pragną z niej korzystać, powinni umówić się na nią telefonicznie z kapłanem. Jest ona możliwa w kościele z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zgodnie z zaleceniami Penitencjarii Apostolskiejw obecnej sytuacji podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania, należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych. Równocześnie zostają odwołane wizyty u chorych z racji pierwszych piątków miesiąca. Do chorych w tym czasie pandemii można pojechać tylko w niebezpieczeństwie śmierci.
 9. Dla osób, które z wiadomych powodów nie przystąpią do spowiedzi św. przypominamy, że żal doskonały, pozwala uzyskać przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych. Spowiedź wielkanocną można odłożyć na czas po ustaniu pandemii. W Polsce spowiedź i Komunia Święta wielkanocna mogą być praktykowane przez wiernych aż do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, która w tym roku przypada 7 czerwca. Wszyscy, którzy obecnie praktykują akt żalu doskonałego, będą mogli skorzystać indywidualnie z sakramentu pokuty po zakończeniu stanu pandemii.
 10. Na naszej stronie internetowej zostanie zamieszczony rachunek sumienia, aby pomóc w dobrym przygotowaniu się do sakramentu pokuty i pojednania oraz żalu doskonałego. Pamiętajmy, że jest pięć warunków do dobrej spowiedzi.
 11. Obrzędy pogrzebu należy sprawować według trzeciej formy pogrzebu katolickiego tj. jedynie stacji przy grobie. Uczestnikami może być jedynie pięciu przedstawicieli najbliższej rodziny. W obecnej sytuacji, modlitewne czuwanie przy zmarłym ogranicza się do domowej modlitwy w rodzinach. Mszę świętą żałobną z udziałem wiernych należy odprawić w innym terminie. W dniu pogrzebu, kapłan może celebrować Mszę świętą żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.
 12. W duchu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i ich rodzin, zostają odwołane wszystkie uroczystości zwią­zane z I Komunią świętą. Nowe terminy zostaną ustalone z rodzicami dzieci pierwszo­komunijnych, a same uroczystości będą mogły odbyć się dopiero po wznowieniu nauki w szkołach. Rodziców proszę, aby wykorzystali ten czas na lepsze przygo­towanie religijne dzieci do czekających je uroczystości.
 13. Wszystkie sprawy kancelaryjne należy uzgadniać wcześniej telefonicznie (nr tel. 17 2438093).
 14. W piątek o 18.00 Droga Krzyżowa – transmisja na naszej stronie parafialnej.
 15. W sobotę pierwsza sobota miesiąca. Różaniec odmawiamy w domu w łączności z kapłanami  i całym kościołem codziennie o 20.30. Proszę tą modlitwę potraktować bardzo poważnie  i całymi rodzinami modlić się o pokonanie pandemii. 
 16. Myśl na Wielki Post – „Co dobrego mogę zrobić dla swojej parafii”.
 17. Dziękuję pani wójt Agnieszce Wyszyńskiej oraz panu Krzysztofowi Wylaź za umożliwienie transmitowania Mszy św. i nabożeństwa Drogi Krzyżowej na naszej stronie internetowej.
 18. Zachęcam do przemyślenia słów rozważania, które wypowiedział Ojciec św. w ostatni piątek w czasie modlitwy o ocalenie świata przed pandemią.
 19. Na stronie naszej Archidiecezji (przemyska.pl) znajdziemy informacje o rekolekcjach internetowych dla dzieci i młodzieży, a także inne ważne wiadomości i materiały, które mogą nam pomóc w przeżywaniu Wielkiego Postu i w odnalezieniu się w tej trudnej rzeczywistości stanu epidemii.
 20. Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła módlmy się o Boże błogosławieństwo dla nas i naszej parafii. Święty Michale Archaniele… Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami. Św. Józefie módl się za