Cieszmy się – Jezus Pasterz nasz

muz. Monika Brewczak
sł. Maria E. Szulikowska