Święto Świętego Szczepana – 26.12.2017 r.

444
  1. Msza św. o godz. 17.00 w sobotę o 16.00.
  2. Jutro święto św. Jana Apostoła, na Mszy św. błogosławieństwo wina.
  3. W czwartek święto św. Młodzianków.
  4. W niedzielę zakończenie Starego Roku. Po każdej Mszy św. zostanie odprawione nabożeństwa przebłagalno – dziękczynne na zakończenie Starego Roku. Za udział w nabożeństwie i odśpiewanie hymnu: „Ciebie Boga wysławiamy” można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami – tym bardziej więc zachęcam do licznego udziału.
  5. Składka dzisiejsza przeznaczona jest na WSD w Przemyślu i UP JPII w Krakowie.
  6. W środę przed Mszą św. różaniec w intencji Ojczyzny oraz nabożeństwo do MBN Pomocy. W czwartek od 16.00 adoracja i nabożeństwo do św. Józefa.
  7. Dziękujemy wszystkim Parafianom i Gościom za piękne przeżycie tych świąt, w szczególny sposób dziękujemy tym, którzy włączyli się w liturgię nabożeństw.
  8. Dziękuję wszystkim, którzy w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przystąpili do Duchowej Adopcji. Wczoraj zakończył się okres 9-cio miesięcznej modlitwy. Było nas ponad 50 osób.
  9. W naszej parafii rozpoczynamy od jutra doroczne odwiedziny duszpasterskie, tak zwaną kolędę. Jej celem jest spotkanie się w waszych domach, wspólna modlitwa o Boże błogosławieństwo i rozmowy na temat rodziny, parafii, form pracy duszpasterskiej            i prac w kościele. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i propozycje. Porządek kolędy następujący:

Ks. Damianśroda od 9.00 Górki od państwa Zawitkowskich i Kołcz, czwartek cd. Górki i nad Złotką, piątek cd. nad Złotką oraz Mielniki i Błonie, sobota Ruski Koniec. Ks. Damian chodzi od godz. 9.00 do godz.20.00.

Ks. proboszczśroda od 9.00 – od Brzyskiej Woli do krzyżówki, czwartek od krzyżówki prawa strona drogi na Kulno piątek lewa strona od świniarni do krzyżówki, sobota Dworska Droga od szkoły jedna strona. Ks. proboszcz chodzi od godz. 9.00  do godz. 16.00. W sobotę  do 15.00.

W czasie odwiedzin kolędowych prosimy, aby był stół nakryty obrusem, a na nim krzyżyk, Pismo święte, świeca, woda święcona oraz kropidło. Jeżeli w czasie kolędy coś się zmieni zostanie to zamieszczone na stronie internetowej oraz poinformują o tym ministranci.