Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Upamiętniającego „Bitwę pod Kuryłówką”

849