Akt zawierzenia parafii Matce Bożej

3 maja br. Biskupi Polski, w ramach obchodów Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, dokonali na Jasnej Górze „Aktu zawierzenia naszej Ojczyzny Matce Bożej Królowej Polski”.

Zgodnie z tegorocznym Programem Duszpasterskim oraz ustaleniami Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu Akt zawierzenia” powinien zostać ponowiony w każdej parafii w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.

W odpowiedzi na powyższe w dniu 26 sierpnia podczas Mszy Świętej o godzinie 18.00 dokonamy „Aktu zawierzenia naszej Parafii Matce Bożej Królowej Polski”. Uroczystą Mszę poprzedzać będzie godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy wszystkich chętnych dobrej woli czcicieli Matki Bożej.