Czytelnia

List Metropolity Przemyskiego o poświęceniu się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

0
Wzywam wszystkich wiernych, aby nadal gorliwie pielęgnowali kult Najświętszego Serca Pana Jezusa przystosowując go do naszych czasów, ażeby dzięki temu mogli nieustannie czerpać z jego niezgłębionych bogactw i umieli z radością na nie odpowiadać,...