Duchowa Adopcja

Stało się piękną tradycją w naszej Parafii, że w marcu każdego roku w uroczystość Zwiastowania Pańskiego podejmowana jest Duchowa Adopcja dziecka poczętego.Czasy, w jakich przyszło nam żyć w szczególny sposób wzywają nas do obrony życia i rodziny. Pan Jezus wielokrotnie kieruje do nas słowa "Módlcie się i czuwajcie". Wiemy i znamy, jak na różne sposoby niszczy się życie, jak...