Pielgrzymka na Kalwarię Pacławską 11.08.2019 r.

317