Bractwo św. Józefa

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
BRACTWA ŚŒW. JÓZEFA

Działo się to w Koœściele Parafialnym p.w. œśw. Józefa w Tarnawcu Roku Pańskiego 2012 w okresie przygotowania do uroczystoœści peregrynacji Krzyża Papieskiego oraz dwusetnej rocznicy parafii Tarnawiec. Podczas uroczystośœci odpustowych œśw.Józefa 19 marca 2012 roku z inicjatywy:

Ks. Piotra Babijczuka –- Proboszcza Parafii
Ks. Wojciecha Wiśœniowskiego -– Wikariusza
Jana Ćwikły – –członka Rady Parafialnej

Grupa niżej podpisanych parafian postanowiła w dniu dzisiejszym

POWOŁAĆ DO ŻYCIA BRACTWO ŒW. JÓZEFA

Członkowie, Założyciele Bractwa stawiają sobie za cel nie tylko upamiętnienie tym faktem powyższej rocznicy oraz uroczystośœci peregrynacji Krzyża Papieskiego, ale przede wszystkim pragną współpracy z Kośœciołem lokalnym, szerzyć kult śœw. Józefa, zachowywać i twórczo rozwijać Jego dziedzictwo duchowe i materialne, by za Jego przykładem i wstawiennictwem ożywiać duchem chrześœcijaństwa doczesny porządek naszego życia rodzinnego i parafialnego.

Członkowie Bractwa śœw. Józefa są otwarci na wszystkich ludzi z ich problemami i zapraszają do współpracy tych, którym leży na sercu dobro człowieka, Kośœcioła i Ojczyzny.

My niżej podpisani przyrzekamy szacunek i współpracę naszym przełożonym oraz gorliwośœć w zachowaniu regulaminu i statutu Bractwa, dla większej chwały Boga i pożytku duchowego ludzi.

Członkowie założyciele:

Jan Ćwikła
Tadeusz Bucior
ks. Piotr Babijczuk – Proboszcz Parafii
Zbigniew Tryka
Marian Bucior
Tadeusz Dąbek
Walerian Góral
ks. Wojciech Wiśœniowski – Wikariusz
Józef Baj
Wiesław Hałaœś
Józef Baj
Tadeusz Hałaœś
Władysław Szegda
Kazimierz Dziwota